Cat Dungeon Walkthrough (All Levels Guide)

Direction Input Walkthrough – All Levels

 

Introduction

Move with:
U = UP
D = DOWN
L = LEFT
R = RIGHT

Make sure your character or objects that are pushed, stop moving before making another move.

Level 1 – 10

Level 1
LUUUU LULLU URRU

Level 2
RRRUL URDLL LLLUU UUUUL URRRR RRRRU

Level 3
LUUUR DLDDR RURUL ULLRR DRDDL ULLUL LU

Level 4
RUUUL LDDRR RRLDD LUURU LLLUR DDRRD DLLLL LLLUL LLLUR RRRDR
DRRUU UU

Level 5
RURUU ULDDL LLLDD DURRR URDDD DULUU LLU

Level 6
LLLUU DRRRR RRULD LLLLL UURUL DLUUU DDDRR RRUUU UUULD DDLLL
LUUUU URRU

Level 7
UUDRR RURRD LDRLL UUUUU URULL LULDD DURUR RRDDR RUU

Level 8
LUUUU RRURR DDLUU LLLDL DDRRR UULLL UURRR URRDD LLLLL ULDRD
RRURR RRRLL LLLDD DRRRU LLLUU URRDR RRRRU LLLLD LLLDD RRLUU
RRRUR RRRUU U

Level 9
LULLU LURDR DRRUR URDLD LLURR UUUUR DDLDR URDLD RRDDD LLULU
UURUR RRRU

Level 10
LLLRR DRRUU DLLUL LDRRR LULLR DRRUL LLRDR RDDDL LULDR DLLUL
DDLLU URRUU

Level 11 – 20

Level 11
LUUUR URRDL DDDDL LLLLL LLLRR DLURR UUUUR RLLDD DLLUU ULLRD
DRRUU URRDL LDDDD RRRLU UUURR DDDDD UULLD DDLLU ULLUU RU

Level 12
LUUUD RRRRU ULRRR RDLLU LDLLL DDLUU RURRR RDRDD RLUUL LULLL
LLLLL ULLDD RDRRR RRRRU U

Level 13
DRRRD DLDLU RUURR RRRRL LLDLU UUUDD LLLLL LRUUR RRRDD RDDRR
UUUUD LLUUU ULLLL LDDDD RRUUD LLUUU URRUU

Level 14
RUULL LLDDU ULURR RRRLL LDDRR RDLLU LDRRD DDLUU RUULL DRDDR
UUURU ULLLL ULDRD LDRRU LLLDD DRRRD LLLLU LLDRR RDRRR UUUUU
DDDDD LLLLL LLLDR RRRUU UU

Level 15
UULLR DRDDD RRULD DRUUU LLDDD RDLLL LDDLU URRUL ULDRU ULDRD
DRRRD DDDUU UULUR ULLLU

Level 16
DRRRL URRUR DDDDD LUURU ULLLL RRDDL DDDRR LUURD LDDRU RDRRR
UURRR LLDDL LLUUU LLLU

Level 17
LUUUU DRRRD DDRRL UUURR RUUUU UDDLD DLLLL LRRRR RUURU LLLRD
RDUUR UUURR RDDDR DLLUU LLDDR RRLDD UULLU UUULL LUU

Level 18
RRRUU UULLL LUDRR RDDLL LLUUU DDLLR UUUUR RRDLL LLUUU

Level 19
RRURR RRRRL LLLLU URRRR UULLL UUDRR RDDLL DRULL LUUDR RRRDL
DDRUU LLLUU LLUUR RDLLD DDDDD RRRRR RRUUR UURRD DLLLR UURUU
LLLLU U

Level 20
DDRUU LLURR DDRRR RUULD DLLLL LLLUU RULLL LLLRD DDLDR RRRRR
RRRRU ULDRD DLLLL UULLU UUURR RRRRD RDDLL LLULD DRRRD UULUL
LUULL LLUU

Level 21 – 30

Level 21
UULDD RRRRU LLLUU UURUD DDRRR UUURR RRURD DLDLL ULLLD DDRRR
RRRLL LLLUU URRRD RRRRR LLDDD URRUR RUULL LU

Level 22
DRDRU LDDDD LDRRR UUULL UUURR RURRL LDDDR DDLLL DDDLL URRUU
URRRU RRDDR DLLLL LLLLL RRRUU RRRRR UUU

Level 23
DLLLL LLULD DDDRR RRDRR RUUUL URRDD DLULL UURRR DRRUL LLLLL
LLULL DRRRR RDDRR RUUUL DDDLU ULURR RRRDR RDLLU RDLLL LULLL
LLDDL DLLLL DDRLU URRRR URUUR RRRRR LLDRR RRDRU RRULL LDLLD
LUUUR RRULD LLLLL UULLD DLDLD DRRLU URURU URRU

Level 24
RRRLL UURRR UULRR RDDLL DDRRL UULUU URU

Level 25
URRRD LUUUU RURRR DDDDL LLDLD DDLUR URRDR DDDLL LLLLU UURDD
DUUUR DDDLL UURRD DRDDR RRRUU LDDLL LRRUU LULLU LULU

Level 26
UURUU LLRUU UUUDD LLDDD DUUUL LLDRR RLLUU UUULL URRRR U

Level 27
LDLLU UUUUR RRDDL LLLDL UUUUU ULRDD DDDUR RRDRR RRDLU LLURR
DRUUR LDDLD LLDDL UURRD LDRUU UUURR U

Level 28
URULL URURU URRRR URDDL LURUU RRRDL LDLLL LRUUU UUDRD LLLLL
ULLDD DRRRR RRRRR LDDRU RDLDL LLLLL LLULD RDDLU RRRRR RULLD
RDDUU LURDR ULLLL UUULL ULDRR RUU

Level 29
DLRRR RLDLD LDLUL UURRU URUUL LDLLD DDDDL LLDDR RDRDR LULUR
UURDR UDLLD LLLUU DRRUU UUUUR RDDRR UUUUU URRUR UUURR U

Level 30
LRDRD DRUDD LLDLL LLUUU UDLUR DDLLL LLLLL UUUUU LURRL DRDDL
DDRDD RRRRU UURDL DLLDD RDLLL LLLUU RDDRR RURUU UURRD UULDD
DRDLL DDDRD DLLDL LLLLL LLLLU UURDD DRRRR RRRUR RUULD DDUUL
LLLUU


Thanks to Na for his great guide, all credit to his effort. you can also read the original guide from Steam Community. enjoy the game.

Post Author: Robins Chew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *