Cubiscape 2: All Levels Guide (Campaign 1 )

Video and Text Guide – Full Spoilers

 

Video

 

Level 1
1.1 UURR
1.2 URUUL LLD
1.3 ULLU
1.4 LLDL URRU
1.5 DUDDD RRUUR R
1.6 UDLLL UU
1.7 DLDDD R
1.8 RUUR
1.9 RDULL UURRR R
1.10 RLRRR UU

Level 2
2.1 URRLR RRU
2.2 RUUDD DRRUU R
2.3 RRLLL LU
2.4 RURDD LLUUR RRRDD
2.5 RRDLL UUU
2.6 RLRLU DURRR DRRUU U
2.7 DLLLL UDRRU U
2.8 RRRRL LLLLU LU
2.9 DDUUR RLLDD DLL
2.10 ULUDL LUU
2.11 UUDLL LUL
2.12 UUUDR RRLLL URRU
2.13 UDDRR LLDLL UURRR RU
2.14 LLLUD RRRUU URU

Level 3
3.1 RRRUU UL
3.2 RUUR
3.3 RUUUR R
3.4 DRULU LDRUR DLLLD URRUU UR
3.5 LULLU DRRUR UU
3.6 ULUUR
3.7 URRRR UUU
3.8 LUUUR U
3.9 UDULL LLL
3.10 LLUDR RRLLL URUR
3.11 LLURD UUURR R
3.12 RRLUD DRRRD D
3.13 LULRU UL

Level 4
4.1 RDDLL L
4.2 UDUDL LL
4.3 UURUU U
4.4 UDLLR UULUU
4.5 RRLU
4.6 URRUU UR
4.7 ULLUU RRRRU
4.8 LUUUU U
4.9 RULLL UURRR U
4.10 DRUUU LL
4.11 ULULL RRRUU U
4.12 LLURR UDLLU UUU

Level 5
5.1 LUURR UUL
5.2 URLRL LUU
5.3 ULRUU
5.4 RRUDL LRRUU UDLUU
5.5 RRUUD LURDR RUUDD LLLUR RRRUU R
5.6 RUR
5.7 RURDL LLUUR RDR
5.8 ULLLL RRRUD LLLUU RRR
5.9 DDLDR LURUR RDDLL L
5.10 DLLUL URDUR LD
5.11 RDDLR RUULL DDRR
5.12 LUUDU UUL
5.13 DDULL LLRDD L

Level 6
6.1 LRDLD LULU
6.2 ULRUU U
6.3 UURUL U
6.4 RUULL LDDL
6.5 UDLUR DRULL UU
6.6 LLRUL URDDL LL
6.7 UUU
6.8 RRULU UR
6.9 UURUD LUU
6.10 RDDRL UULLL
6.11 RRLRL RLLLR RR
6.12 RRDLD LLUUD DRRUU UL
6.13 UDDRR LULLU UUL

Level 7
7.1 UUUUL
7.2 LDLLL LD
7.3 RURUU RR
7.4 UUDRU RRR
7.5 ULUR
7.6 ULUD
7.7 LULUU
7.8 DULUR
7.9 DRLUU ULLL
7.10 DLURD LLLLU
7.11 ULUUL
7.12 RLULU U
7.13 RRULU RDDRU URR
7.14 UUL

Level 8
8.1 UURRR DDL
8.2 UDRRU URR
8.3 LLURU ULLRD DRR
8.4 LRRUR U
8.5 RURUL LUDDD RUUUU R
8.6 LUURR UR
8.7 UDUDL LULUU RRRUU
8.8 RUUUL UULRD DDDDR LUUUU ULL
8.9 RUURU UULU
8.10 URRUL LLUUL

Level 9
9.1 RUURU R
9.2 RRRUL UU
9.3 ULLLU
9.4 LLLLU UUR
9.5 ULLUU ULDRD RRR
9.6 LURRD LLLRR DUUUL
9.7 URURU LLL
9.8 LLUUU UUU
9.9 ULULU RRDRU LLLL

Level 10
10.1 ULRLU L
10.2 RDRRR DUDDU URRLL LRRRL UU
10.3 RLLLU RRRUR
10.4 LLLRR RULLU LL
10.5 RLLRR LLURR DLLUR RUULU U
10.6 LLRRU LLULL
10.7 LDLLD L
10.8 UDLLU RRDRR DD
10.9 URDRL ULDRU RUUU
10.10 RRLDD UUDUL LLLD
10.11 RRUUD DUUDD UUR
10.12 RRDRD ULULD URDDD

Level 11
11.1 RLRDD RLUR
11.2 LRRDL DLUUL RRUUU
11.3 RULLDD DLLLL
11.4 LRUDD DLD
11.5 DDRRU ULLUU UUU
11.6 LLLRR RRRDD
11.7 URRLL DUUDR RDDD
11.8 ULULD RRRUR
11.9 UUDLD RDDDU UULUR URDRR
11.10 RRDUR RRRLR LLU
11.11 RRLLD DUURR DDR
11.12 URDUU DDLUU LU
11.13 URRRL LLUUL L
11.14 LDLUR RRUUU
11.15 RRRLL URRRU
11.16 LULDR DRRRR

Level 12
12.1 LURDL DDLLR LRRLL UL
12.2 URDDD LD
12.3 DURLR RDDDD R
12.4 DLRUL LULL
12.5 ULRDD DLLL
12.6 DLUDD LL
12.7 LULDR RRDD
12.8 UDRLD UUUUR
12.9 LDUUU RRRDR
12.10 RLRLD DDDRR RUUL
12.11 DULLL L
12.12 DDUUL LLU
12.13 DLUUR LLLDD
12.14 DDRUU RUU
12.15 RLRUR URULL U
12.16 DDLRU ULLLD

Level 13
13.1 LDULR RDDDR R
13.2 DDDRR RUUUR
13.3 ULLDL DDLLU
13.4 RLLLL URURU
13.5 DLUDU UUL
13.6 RRDLU UUR
13.7 URLRL DDRRD
13.8 ULLUL DDRRD
13.9 DDUUD LDD
13.10 LURDD DDR
13.11 RLLLR DDD
13.12 DUDLL UUU
13.13 ULRDD DLL
13.14 DDRRL LLDRR
13.15 UUDRD LDDRR
13.16 RRUDD RUUUU UR
By Neko

Related Posts:

Post Author: Robins Chew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *